กระดานสนทนา

posted on 30 May 2008 17:48 by sobkroo
http://www.tantee.net/board/user/index_board.php?board=sobkroo&bid=1