แผนการสอนฟิสิกส์

posted on 30 May 2008 16:28 by sobkroo
แผนการสอนฟิสิกส์ 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์

 

 

 

1แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53380

 

 

 

2แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53381

 

 

 

3แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53382

 

 

 

4ไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์และกระแส

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53385

 

 

 

5การเกิดภาพจากกระจกโค้งเว้า, กระจกโค้งนูน

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53386

 

 

 

6การชนของวัตถุในแนวตรง

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53387

 

 

 

7การต่อตัวความต้านทาน

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53388

 

 

 

8การต่อตัวต้านทานแบบขนาน

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53389

 

 

 

9การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53392

 

 

 

10การบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูป

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53393

 

 

 

11การผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53394

 

 

 

12การผสมแสงสี

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53395

 

 

 

13คลื่นและลักษณะของคลื่น

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53396

 

 

 

14ทฤษฎีเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53401

 

 

 

15ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำ

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53402

 

 

 

16สมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53410

 

 

 

17สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่น

 

 

 

http://uploads.bizhat.com/file/53411