ฟิสิกส์ สรุปฟิสิกส์

posted on 08 Jun 2008 19:53 by sobkroo
ฟิสิกส์ ,การชนของวัตถุในแนวตรง, การต่อตัวความต้านทาน, ไฟฟ้ากระแสสลับ ,ความต่างศักย์และกระแส ,แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง,แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก,,,แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่,,สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่น,สมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น,ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำ โหลดฟรี  http://th.moneyupload.com/40395_20080609033148_การเกิดภาพจากกระจกโค้งเว้า, กระจกโค้งนูน.doc.html  http://th.moneyupload.com/40397_20080609033706_การชนของวัตถุในแนวตรง.doc.html  http://th.moneyupload.com/40399_20080609033757_การต่อตัวต้านทานแบบขนาน.doc.html  http://th.moneyupload.com/40400_20080609033821_การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม.doc.html  http://th.moneyupload.com/40401_20080609033835_การบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูป.doc.html  http://th.moneyupload.com/40402_20080609033856_การผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า.doc.html  http://th.moneyupload.com/40403_20080609033929_การผสมแสงสี.doc.html  http://th.moneyupload.com/40404_20080609033947_แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.doc.html  http://th.moneyupload.com/40405_20080609034015_คลื่นและลักษณะของคลื่น.doc.html  http://th.moneyupload.com/40406_20080609034045_ทฤษฎีเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.doc.html  http://th.moneyupload.com/40408_20080609034118_ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำ.doc.html  http://th.moneyupload.com/40409_20080609034145_ไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์และกระแส.doc.html  http://th.moneyupload.com/40410_20080609034217_แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก.doc.html  http://th.moneyupload.com/40412_20080609034339_แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่.doc.html  http://th.moneyupload.com/40413_20080609034406_สมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น.doc.html  http://th.moneyupload.com/40414_20080609034447_สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่น.doc.html  http://th.moneyupload.com/40382_20080609032204_แสง.doc.html  http://th.moneyupload.com/40392_20080609032439_กฎการเคลื่อนที่ข้อ%202%20ของนิวตัน.doc.html  http://th.moneyupload.com/40391_20080609032429_กฎการอนุรักษ์พลังงาน.doc.html  http://th.moneyupload.com/40390_20080609032420_กฎข้อที่%202%20ของนิวตัน.doc.html  http://th.moneyupload.com/40389_20080609032325_การแทรกสอดของคลื่น.doc.html  http://th.moneyupload.com/40388_20080609032308_การบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูป.doc.html  http://th.moneyupload.com/40387_20080609032259_การเลี้ยวเบนของคลื่น.doc.html  http://th.moneyupload.com/40386_20080609032248_การสะท้อนของคลื่น.doc.html   http://th.moneyupload.com/40385_20080609032236_ดอปเพลอร์.doc.html   http://th.moneyupload.com/40383_20080609032213_ประจุไฟฟ้า.doc.html

 

Comment

Comment:

Tweet

#5 By กฤษกา กุหลาบ (110.77.132.141) on 2011-03-08 15:49

โหลดไม่ได้ค่ะ โหลดยังไง

#4 By aom (182.93.189.75) on 2011-02-15 11:10

ฟิสิกส์ ,การชนของวัตถุในแนวตรง, การต่อตัวความต้านทาน, ไฟฟ้ากระแสสลับ ,ความต่างศักย์และกระแส ,แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง,แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก,,,แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่,,สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่น,สมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น,ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำ โหลดฟรี

#3 By moncler coats (218.50.2.101) on 2010-12-24 13:36

#2 By ออง (111.84.29.253) on 2010-04-22 11:32

เยี่ยมเลย

พอดีผมเรียน phy 2

#1 By หูใหญ่ on 2008-06-08 20:05