ศูนย์รวมข้อสอบโอเน็ต ข้อสอบบรรจุครู ข้อสอบครูผู้ช่วย สาระน่ารู้วิทยาศาสตร์
 สพฐ. เตรียมเปิดสอบบรรจุครู ปี 2552
*           สรุปแนวข้อสอบครู        

*           สรุปแนวข้อสอบครูชุดที่ 3


*           ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง


*           แนวข้อสอบบรรจุครู ครั้งที่ 1 ปี2548


*           อากาศ


*           ข้อสอบ O-Net พร้อมเฉลย
*
          บรรยากาศ แรงและการเคลื่อนที่


*           เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
*
          แนวข้อสอบ NT (ปัจจุบันเรียกว่าโอเน็ตคณิตศาสตร์ ประถม)


*          คลื่นและปรากฏการณ์คลื่น


*          ข้อสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์ชุดที่ 1


*          ข้อสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2


*          คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย


*          แนวข้อสอบบรรจุครู


*          ข้อสอบความรอบรู้ ข้อสอบความรอบรู้


*          ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู


*           แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 สอบบรรจุครู


*              ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับความเป็นครู


*              แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่ 1


*              แนวข้อสอบผู้บริหาร 1


*              แนวข้อสอบผู้บริหาร 2


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 1


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 2


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 3


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 4


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 5


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 6


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 7


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 8


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 9


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 10


*              ข้อสอบพระราชบัญญัติ


*              นโยบาย อภิสิทธิ์ นายกคนล่าสุดของไทย
*              อื่นๆ มากมายรอกันหน่อยนะครับ

ฟิสิกส์ สรุปฟิสิกส์

posted on 08 Jun 2008 19:53 by sobkroo
ฟิสิกส์ ,การชนของวัตถุในแนวตรง, การต่อตัวความต้านทาน, ไฟฟ้ากระแสสลับ ,ความต่างศักย์และกระแส ,แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง,แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก,,,แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่,,สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่น,สมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น,ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำ โหลดฟรี  http://th.moneyupload.com/40395_20080609033148_การเกิดภาพจากกระจกโค้งเว้า, กระจกโค้งนูน.doc.html  http://th.moneyupload.com/40397_20080609033706_การชนของวัตถุในแนวตรง.doc.html  http://th.moneyupload.com/40399_20080609033757_การต่อตัวต้านทานแบบขนาน.doc.html  http://th.moneyupload.com/40400_20080609033821_การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม.doc.html  http://th.moneyupload.com/40401_20080609033835_การบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูป.doc.html  http://th.moneyupload.com/40402_20080609033856_การผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า.doc.html  http://th.moneyupload.com/40403_20080609033929_การผสมแสงสี.doc.html  http://th.moneyupload.com/40404_20080609033947_แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.doc.html  http://th.moneyupload.com/40405_20080609034015_คลื่นและลักษณะของคลื่น.doc.html  http://th.moneyupload.com/40406_20080609034045_ทฤษฎีเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.doc.html  http://th.moneyupload.com/40408_20080609034118_ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำ.doc.html  http://th.moneyupload.com/40409_20080609034145_ไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์และกระแส.doc.html  http://th.moneyupload.com/40410_20080609034217_แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก.doc.html  http://th.moneyupload.com/40412_20080609034339_แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่.doc.html  http://th.moneyupload.com/40413_20080609034406_สมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น.doc.html  http://th.moneyupload.com/40414_20080609034447_สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่น.doc.html  http://th.moneyupload.com/40382_20080609032204_แสง.doc.html  http://th.moneyupload.com/40392_20080609032439_กฎการเคลื่อนที่ข้อ%202%20ของนิวตัน.doc.html  http://th.moneyupload.com/40391_20080609032429_กฎการอนุรักษ์พลังงาน.doc.html  http://th.moneyupload.com/40390_20080609032420_กฎข้อที่%202%20ของนิวตัน.doc.html  http://th.moneyupload.com/40389_20080609032325_การแทรกสอดของคลื่น.doc.html  http://th.moneyupload.com/40388_20080609032308_การบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูป.doc.html  http://th.moneyupload.com/40387_20080609032259_การเลี้ยวเบนของคลื่น.doc.html  http://th.moneyupload.com/40386_20080609032248_การสะท้อนของคลื่น.doc.html   http://th.moneyupload.com/40385_20080609032236_ดอปเพลอร์.doc.html   http://th.moneyupload.com/40383_20080609032213_ประจุไฟฟ้า.doc.html

 

ที่บล๊อกนี้เลยครับผม

http://oopps.bloggang.com/

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์แผนการสอนวิชาฟิสิกส์  ม.4   แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ มัธยมศึกษาปีที่ 4http://th.moneyupload.com/40382_20080609032204_แสง.doc.htmlhttp://th.moneyupload.com/40392_20080609032439_กฎการเคลื่อนที่ข้อ%202%20ของนิวตัน.doc.htmlhttp://th.moneyupload.com/40391_20080609032429_กฎการอนุรักษ์พลังงาน.doc.htmlhttp://th.moneyupload.com/40390_20080609032420_กฎข้อที่%202%20ของนิวตัน.doc.htmlhttp://th.moneyupload.com/40389_20080609032325_การแทรกสอดของคลื่น.doc.htmlhttp://th.moneyupload.com/40388_20080609032308_การบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูป.doc.htmlhttp://th.moneyupload.com/40387_20080609032259_การเลี้ยวเบนของคลื่น.doc.htmlhttp://th.moneyupload.com/40386_20080609032248_การสะท้อนของคลื่น.doc.htmlhttp://th.moneyupload.com/40385_20080609032236_ดอปเพลอร์.doc.htmlhttp://th.moneyupload.com/40383_20080609032213_ประจุไฟฟ้า.doc.html

 

สัพเพเหระ

posted on 30 May 2008 17:43 by sobkroo

สวัสดีเพื่อนๆ  วันนี้ถั่วพู มีไรดีดีมาเล่า  มาแจก  มาแนะนำอีกแล้ว  เริ่มด้วยเพลงใ ต้ดิน

1.เพลง เพล์เกิร์ล  ส้มอมรา
http://uploads.bizhat.com/view/53367

2. เพลง เสือกไรกับกู 
http://uploads.bizhat.com/view/53368